USG

jamy brzusznej, piersi, kolana, barku, ścięgna Achillesa

USG

echokardiografia
(echo serca)

USG

doppler kończyn, tętnic szyjnych, aorty brzusznej